אירוסים ונישואים

טבעות נישואים

נישואים

אירוסים

טבעת שמלת פרחים זהב
טבעת שדות חיטה זהב לבן
טבעת שדות חיטה זהב אדום וצהוב
טבעת שבע ברכות זהב
טבעת רעלת זהב כסף וזהב
טבעת רוח הכהן זהב
טבעת קול התופים זהב
טבעת קרני החמה זהב
טבעת קוד סתרים זהב
טבעת צמה, טבעת כלה צוענית, טבעת נסיכה פרסית זהב אדום
טבעת עיטורים, טבעת אלף לילה זהב
טבעת עיטורים זהב וכסף
טבעת עדי עד זהב
טבעת סרפד עשבים משוייף זהב
טבעת נסיכה פרסית כסף
טבעת נישואי בת הצ'יף זהב
טבעת סרפד עשבים גולמי זהב
טבעת נסיכה מצרית
טבעת נזר עלומים זהב
טבעת מנגינת החליל זהב
טבעת נדודים זהב
טבעת מים חיים זהב
טבעת מים חיים זהב
טבעת יורדי ים זהב
טבעת המרפא בעשבים זהב
טבעת הכנה לחשמונאי
טבעת בית לחם זהב
טבעת אלף לילה זהב
טבעת הילולי תימן זהב
טבעת הילולי תימן זהב
טבעות זהב לבן מחורצות
טבעת עדי עד (ימין) וטבעת אור גדול
טבעת עדי עד (למטה) וטבעת אור גדול
טבעת נישואי בת הצ'יף (ימין)+אור גדול
טבעת אלף לילה (למעלה) וטבעת עיטורים
טבעת נומזדי
טבעת אוצר חבוי
טבעת אוצר חבוי
טבעת תיבת עץ (ימין) וטבעת רעלת זהב